Verkstadsblästring

40 kvadratmeter blästerbox!


Vår verkstad är utrustad med en blästerbox på 40 kvadratmeter och här utför vi många olika typer av arbeten. Här utför vi även blästring före våtlackering, pulverlackering, galvanisering och sprutförzinkning.

Vi och våra samarbetspartners kan tillsammans leverera en helhetslösning till företag och privatpersoner.

        01     02  Sand Ok Gritt

 

Förklaring till olika blästringsgrader på stål.

Sa 1. Lätt blästring Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar.

Sa 2. Noggrann blästring Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Alla resterande föroreningar skall sitta ordentligt fast.

Sa 2 ½. Mycket noggrann blästring Betraktad utan föstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Kvarvarande spår av föroreningar får synas endast som svag missfärgning i form av prickar eller ränder.

Sa 3. Blästring till ren metall Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Stålytan skall ha en enhetlig metallfärg.

SSBS AB din partner inom Blästring & Ytbehandling. Vi hjälper företag och privatpersoner med helhetslösningar.