Husgrundsblästring

Vi hjälper företag och privarpersoner


Husgrunder

Innan montering med Pordrän eller Isodrän ta bort asfalten
Förbehandling av grundmur

Rengör grundmurens utsida noggrant. Asfaltskikt tjockare än 0,2 mm (helt svart) öppnas genom blästring, avlägsnas till minst 50 % frånsulans underkant till 0,5 m över innergolvet. Övrig yta öppnas till minst 30 %. Kom ihåg att uttorkningen blir större ju mindre asfalt det finns på väggen. 

Blastrad Husgrund Blastring Sockel Blastrare Husgrund

Vi på SSBS AB lämnar garanti på att blästringen utförs enligt föreskrifter. Vi samarbetar med många företag som utför drenäringsarbeten och har stor erfarenhet vad det gäller husgrundsblästringar, Glöm inte att ni kan använda rotavdraget för dessa typer av blästring.

Traditionell Våtblästring

Våtblästring går till på samma sätt som torrblästring men med den skillnaden att man tillsätter man vatten till blästermedlet framme vid munstycket vilket innebär att man gör blästringen mindre dammig och något mera skonsam. Metoden används ofta i stadsmiljöer där man inte kan acceptera dammet som torrblästring innebär men man fortfarande vill avverka snabbt. (Våtblästring med ren sand betraktas inte som miljöfarligt.)