Mobil Torr & Våtblästring

Vi har inga begränsningar gällande objektets storlek!


Vid blästring på plats där objektet finns har vi inga begränsningar gällande objektets storlek och vi åtar oss alla typer av objekt. Fasader, båtar, broar, husgrunder, pooler, klotter, hustak, balkonger, färgborttagning, balkar, källarväggar mm.

När vi utför torrblästring inomhus så använder vi mobila fläktar för rena luften och så att dammet inte sprids till övriga utrymmen. Dessa fläktar används även vid saneringar samt att vi hyr ut dem.

         10338386 10152083445326556 610297018405766399 O   Blastrad Husgrund Blastrare Vis Stadshuset

Traditionell sandblästring torrblästring

Vid traditionell torrblästring blåser man blästermedlet torrt mot det underlag som skall rengöras. Metoden är mycket effektiv och avverkar snabbt. Det är inte alla material som är lämpliga att torrblästra men i vissa fall är torrblästringen ofrånkomlig eftersom andra metoder innebär att vatten måste användas.

Traditionell Våtblästring

Våtblästring går till på samma sätt som torrblästring men med den skillnaden att man tillsätter man vatten till blästermedlet framme vid munstycket vilket innebär att man gör blästringen mindre dammig och något mera skonsam. Metoden används ofta i stadsmiljöer där man inte kan acceptera dammet som torrblästring innebär men man fortfarande vill avverka snabbt. (Våtblästring med ren sand betraktas inte som miljöfarligt.)

 

 

SSBS AB din partner inom Blästring & Ytbehandling. Vi hjälper företag och privatpersoner med helhetslösningar.