Blästring av båtar

bottenfärg sanering


Vi på SSBS AB utför blästringen sanering av större båtar ute hos kund samt mindre båtar i våra verkstadslokaler. 

Vi har stor kunskap och erfarenhet vad det gäller att blästra båtar och hjälper många båtklubbar och privatpersoner med detta. Oftast när vi hjälper båtklubbar så brukar vi åka ut och ta möten och förklara hur arbetet utförs på bästa sätt med miljö i fokus samt informera om målning samt produkter.

Vi anpassar materialet efter båtens skick t.ex vilken slags färgtyp som bottenfärgen består av för vissa fall så sitter färgen hårdare och vissa lösare. För att inte skada gelcoaten så utför vi alltid en prov blästring innan hela båten blästras, Vi kan ställa in våra maskiner så att dem anpassar sig till dem flesta båtar med olika tryck samt olika flöden på sanden. I nästan alla gelcoatlager finns små luftfickor av gelcoat ibland är dessa väldigt små och svåra att se med blotta ögat men de upptäcks genast vid blästring vilket man ofta inte ser vid slipning. Gelcoatlagret blir bättre efter blästring då man öppnat blåsorna eftersom dessa blåsor kan bilda böldpest och gömma fukt.

Prov Stalbat  Blastrad Plastbat Drev

Båtblästring
Blästring av båtar brukar ofta innebära dammproblem men med våra mobila fläktanläggningar så är det inte längre några problem att utföra torrblästring av stål eller plastbåtar, Torrblästringen är den absolut bästa metoden för att inte blästra in fukt i gelcoaten eller få en återrostning på stålbåtar. Men våra anläggningar så har vi minskat dammproblemen med 95%. Blästring av plastbåtar görs oftast upp till vattenlinjen. Blästring tar bort all gammal färg men skadar inte frisk gelcoat och lämnar efter sig en sträv/porig yta som lämpar sig bra för vidare arbeten och har god vidhäftning.

Böldpestblästring
Problemet med böldpest är ovanligt men drabbar tyvärr en del båtägare, Vid dessa tillfällen så har man oftast valt att blästra bort all gelcoat för att sedan börja om från början, I vissa fall så räcker det med en väldigt hård blästring vid upptagandet och låta båten torka under vintern. Skulle man få ut rinningar och fläckar så kan man göra en lättare blästring efter vintern och sedan behandla båten

För att motverka problemet som nämns ovan blästrar man hårdare på blåsorna så att vätskan som luktar ättika rinner ut ur blåsorna. Sköljer sedan båten med färskvatten ett par gånger och använder inte högtryck. Båten får torka ur under ett par månader. Denna behandling rekommenderas att göras på hösten så att båten får en längre tid att torka så att båtsäsongen inte blir förstörd. (En lättare torrblästring med ren sand kan göras innan behandling.)

Blästring av stålbåtar
Stålbåtar blästras till SA 2,5 vilket nästan innebär 100% renlighet i stålet. Det innebär att all färg och rostavlägsnas. Efter blästring ska man omgående lägga på en grundfärg helst en epoxy för att undvika att stålet ska börja återrosta.

Stalbat Rost Stalbat Blastrad Stalbat Malad

Miljökrav
Vid blästring ute på plats hos kund så måste man skydda marken samt täcka in båten, Vi etablerar sedan en fläktanläggning som tar hand om dammet innanför skyddet så att inte dammar ut på andra båtar, marken mm. Sand och färgrester måste sedan deponeras på en miljöstation eller hos så tar vi hand om rester på rätt sätt. Vi samarbetar med Miljötrans samt Cija tank mm och har även ett bra samarbete med Nacka kommun där vi har vår verksamhet.