StorStockholmsBlästringServiceAB

i sammarbete med Nya Älta Galvan AB


Vi samarbetar i dag med Nya Älta Galvan AB.
Nu kan in Lämna saker för blästring och galvanisering hos oss. 
 

Blästring innan galvanisering ger ett tjockare zinklager och ökad livslängd.  

  01 02            
 
Varför varmförzinkning
Varmförzinkning är en process, och en gammal beprövad metod, där järnkonstruktioner doppas ner i ett bad med smält zink. Varmförzinkning kräver absolut rena ytor och därför blästras, avfettas, betas, sköljs och flussas godset innan det doppas ned i zinkgrytan. Detta förfarande medför att zinken legerar sig med järnet och bildar ett suveränt rostskydd. Varmförzinkning gör det möjligt att få ett fullgott korrosionsskydd även i trånga utrymmen och rör.
Endast galvanisering kontakta Nya Älta Galvan

Godshantering och logistik
Transporter mellan SSBS AB samt Nya Älta Galvan kan vi tyvärr inte ombesörjas, Vintertid bör man täcka godset p.g.a. vägsaltet.

SSBS AB din partner inom Blästring & Ytbehandling.
Vi hjälper företag och privatpersoner med helhetslösningar.