StorStockholmsBlästringServiceAB

I samarbete med Storstockholms Fasadvård AB


SSBS AB presenterar stolt sin nya samarbetspartner Storstockholms Fasadvård AB, Nu kan vi leverera en totallösning med klottersanering, sandblästring, klotterskydd, rostskyddsmålning mm.

Klotter & Sanering

Klotter bör saneras så fort som möjligt – en klottrad vägg lockar ofta fler klottrare. Våra saneringsbussar är alltid redo att rycka ut. Vi sanerar snabbt och miljövänligt med hetvatten, biologiskt nedbrytbara kemikalier eller tvättmedel, beroende på vad som ska tas bort. Vi utför även måleritjänster, i de fall ytorna behöver bättras efter saneringen. För dig som vill ha löpande sanering erbjuder vi klotterförsäkring.

SsfvabKlottrre

Vi återställer alltid på miljövänligt sätt

Vi använder alltid kemikalier som inte innebär hälso- eller miljörisker, Beroende på typ av sprayfärg och underlag använder vi olika klotter- och färgborttagare – speciellt utvalda medel som reagerar kemiskt med klottret – en förutsättning för att inte förvärra skadan. Dessutom utbildas samtliga medarbetare, inklusive driftledningen, löpande i saneringsteknik och kemikaliehantering.

För ej avtalsbundna tjänster saneras allt klotter inom 48 timmar efter bekräftad beställning.

 Läs mer om saneringstjänster hos vår partner Storstockholms Fasadvård AB

eller ring Denny Johansson Driftledare Klottersanering 070 4957808

•Kemisksanering

•Färgborttagning

•Fasadtvätt

•Klotterskydd

Teckna klotterförsäkring för löpande sanering!

Med vår klotterförsäkring kan du lita på att klottret försvinner snabbt, utan att du behöver beställa sanering vid varje enskilt tillfälle. Vi ronderar din fastighet för en fast månadskostnad – och då ingår även all sanering vid varje ronderingstillfälle! Vill du veta mer? Kontakta oss!

Biologiskt nedbrytbara kemikalier

Alla medel vi använder för klottersanering, färgborttagning och fasadtvätt är speciellt utvecklade av våra leverantörer – MPE International och Pica Kemi – för bästa resultat med hänsyn till både arbetsmiljö och natur. Samtliga medel uppfyller Kemikalieinspektionens krav, vilket innebär att de är biologiskt nedbrytbara, samt att de inte förstör reningsverkens process. Klotterskyddet vi använder är diffusionsöppet och lätt biologisk nedbrytbart enligt OECD 302-B, samt godkänt enligt BRO 2004.