SSBS AB

I sammarbet med både stora och små företag


Referenser

Vi på SSBS AB utför allt ifrån industriblästringar till att blästra dildelar i vår verkstad. Inga jobb är för stora eller för små för oss. Vi utför även blästringsuppdrag i hela landet så som. SSAB Tunnplåt, Stora Enso, Div. Sågverk och mycket mer under semestrarna då det oftast behövs underhållas. 

Vi har under åren jobbat med många små samt stora företag. 

NCC
Blästring innan kolfiberarmering Gröndalsbron.
ncc.se


SKANSKA
Blästring innan kolfiberarmeringar, Sanering bly mm.
skanska.se

PEAB
Blästring Fatburen, Ättiksfabriken mm.
peab.se

JE:s svets och smide
Blästring Rostskyddsmålning C1 - C5
JE:s svets och smide

JVAB
Blästring målning Stockholmsräcken Karlavägen mm.
jvab.se

Atlas Copco
Blästring målning borr riggar mm.
atlascopco.se

Färgkartans Måleri
Blästring målning Huddinge sjukhus mm
fargkartansmaleri.se

GlasEntreprenad
Blästring av glaspartier mm.
glasentreprenad.se

Cija Tank AB
Blästring målning lastbils chassin mm.
cija.se

SVEAB
Blästring motgutningar mm.
sveab.se

Grönalund Tivoli
Blästring målning räcken mm.
gronalund.com

Interoc Bygg

Blästring bassänger för vidare arbeten Plattsättning

Interoc Plattsättning

Värmdö Byggentreprenader AB
Blästring brandskador mm.
varmdobygg.se