Miljö

Vi följer alla lagar och förårdningar


Miljö

Alla våra maskiner och utrustningar för verkstad och mobila arbeten uppfyller alla lagar och förordningar. Vi arbetar dagligen med att försöka hjälpa till att förbättra miljön, både miljön som helhet och vår arbetsmiljö. När vi gör våra kalkyler och offerter tar vi alltid stor hänsyn till miljö och arbetsmiljö. Detta för att kunna räkna fram en kalkyl/offert som grundar sig på att vi med rätt maskiner och rätt medel både kan bespara miljön effekterna av arbetet och även skapa en bra arbetsmiljö för oss själva. Detta gagnar både oss och andra entreprenörer.

Miljo Blad           Miljo Troppe 

Med våra samarbetspartners så har vi lyckats att minska många utsläpp. Vi har även lyckats med att minska kostnader och leveranser när vi kan leverera till många kunder samtidigt. Minskat utsläpp av lösningsmedel när vi använder vattenbaserade rostskyddsfärger galvanisering och pulverlackering. Vi har även ett fint samarbete med Nacka kommun, Ragn-Sells, StorStockholms Fasadvård AB m.fl.